PCN dossiers

Melding van een formulering bij het Vergiftigingsinformatiecentrum (Poison Centre Notification, PCN)


Als uw formulering een CLP classificatie heeft, moet u het product aanmelden bij het Vergiftigingsinformatiecentrum. Tegenwoordig verlopen deze meldingen centraal via het Europese PCN Aanvraagportal van ECHA. U doet daar een melding van de toxiciteitsgegevens en de eerste hulpmaatregelen, en u geeft tevens aan in welke landen u de formulering op de markt brengt.

De PCN Notificatie bevat een uniek nummer (UFI Code) die ook op het etiket van het product moet worden vermeld.

Wij kunnen u ondersteunen om dit dossier in IUCLID format samen te stellen en in te dienen.
 
Onze PCN dossier expert dr. J. Krook (Janhendrik)

Onze PCN dossier expert

dr. J. Krook (Janhendrik)

Onze PCN dossier expert M. Roher MSc (Monika)

Onze PCN dossier expert

M. Roher MSc (Monika)

Onze PCN dossier expert ir. I. Zwartjes (Ilse)

Onze PCN dossier expert

ir. I. Zwartjes (Ilse)

 

Hulp nodig bij andere middelen of werkzame stoffen?