De weg naar registratie

Uw succes is onze missie. Profiteer van onze uitstekende expertise om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gewasbeschermingsmiddelen, biociden, biostimulanten en toevoegingstoffen in Europa.

 
 
Over ons

Wie zijn wij

 
Linge Agroconsultancy is een onafhankelijk adviesbureau met een sterk team van ervaren specialisten, dat een uitgebreid dienstenportfolio kan aan bieden. Leer ons kennen!
 

Uw registratieadviseur in Europa

Linge Agroconsultancy is een flexibel adviesbureau voor de registratie van onder andere gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Wij zijn gespecialiseerd in de registratie van werkzame stoffen, biologische en chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen, biostimulantia, hulpstoffen en biociden in Europa. Onze uitstekende expertise zal u ondersteunen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van actieve stoffen, middelen in de landbouw en biociden. Wij zorgen voor al uw behoeften op het gebied van regelgeving en geven u advies op maat. We hebben korte communicatielijnen en werken klantgericht. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd. Linge Agroconsultancy is, als beoordelende autoriteit, de ideale partner tijdens het registratieproces en bij het oplossen van complexe vraagstukken.
Een goed advies bespaart u tijd en geld.

Registratie gewasbeschermingsmiddelen

Wij bieden u professionele begeleiding en advies door een gespecialiseerd adviesbureau, zowel voorafgaand aan, als tijdens het registratieproces. Wij ondersteunen u om de wettelijke verplichtingen na te komen voor gewasbeschermingsmiddelen, biociden, biostimulantia, meststoffen en hulpstoffen in Europa. Al meer dan 15 jaar ondersteunen en adviseren we onze klanten bij het samenstellen van volledige registratie- en verlengingsdossiers (dRR) voor werkzame stoffen en producten, nationale addenda, zonale aanvragen, wederzijdse erkenningen, labeluitbreidingen, comparative assessments, strategische consultancy, aanbevelingen mbt registratie, beheer en monitoring van relevante studies en task force management.

EU-Verordening 1107-2009

Registratie in het kader van de EU-Verordening 1107-2009 is verplicht voor het op de markt brengen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel. We hebben de ervaring en de capaciteit om volledige registratie- en verlengingsdossiers voor samen te stellen, inclusief identiteits- en fysisch-chemische parameters, metabolisme, toxicologie en menselijke blootstelling, voedselveiligheid, beoordeling van het voedingsrisico en residuen, werkzaamheid / biologische beoordelingsdossiers (BAD), aanwezigheid in het milieu (E -fate), ecotoxicologische beoordelingen, incl. hogere risicobeoordelingen, modellering, literatuuronderzoek en meer. We adviseren u ook over vereiste onderzoeken, residudefinitie, evaluatie van residustudies, MRL-berekening en risicobeoordelingen voor de volksgezondheid en het uitvoeren van equivalentiecontroles.

EU-Verordening 528/2012

Registratie van biociden dient conform het kader dat is vastgelegd in EU-Verordening 528/2012 te worden uitgevoerd. Heeft u een mogelijke nieuwe werkzame stof? Wij zullen u helpen bij het ontwikkelen van het dossier en ondersteuning bieden na de indiening. We zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, gegevensvereisten en beoordelingsmethoden (inclusief comparative assessment) voor alle productsoorten binnen de BPR.