De weg naar registratie

Uw succes is onze missie. Profiteer van onze uitstekende expertise om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gewasbeschermingsmiddelen, biociden, biostimulanten en toevoegingstoffen in Europa.

HOOGSTE KWALITEIT SINDS 2003

Wie zijn wij

 
Linge Agroconsultancy is een onafhankelijk adviesbureau met een sterk team van ervaren specialisten, dat een uitgebreid dienstenportfolio biedt om de registratie van uw actieve stoffen en producten in alle Europese landen te waarborgen. Leer ons kennen!
 
 
 
ALLE WERKZAME STOFFEN EN PRODUCTTYPES

Onze consultancydiensten

Alle EU-landen en taken

Alle EU-landen

  • Registratie van werkzame stoffen
  • IUCLID dossier
  • Zonale aanvragen
  • Interzonale aanvragen
  • Nationale aanvragen
  • Analyse van ontbrekende gegevens
  • en nog veel meer

Een team van ervaren specialisten

Onze Bedrijfsgeschiedenis

Linge Agroconsultancy is een klein en flexibel adviesbureau opgericht in 2003. Samen met onze sterke partners voor veld-, laboratorium- en kasproeven zijn wij in staat om te voorzien in al uw behoeften en zorgen wij voor een soepeler registratieproces en een snellere introductie van uw product op de markt.

Onze team van ervaren specialisten biedt een volledige service om de registratie van uw toevoegingstoffen en producten te begeleiden en u te ontzorgen. Uiteraard wordt al uw informatie vertrouwelijk behandeld.
Wij voeren opdrachten uit voor zowel de overheid als de industrie en werken ook als evaluerende instantie voor de Nederlandse toelatingsautoriteit. Onze korte communicatielijnen en klantgericht te laten werken ons een ideale partner voor uw registraties in Europa.
Onze kerncompetenties zijn de registratie van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de Verordening (EG) nr. 1107/2009, registratie van biociden in het kader van Verordening (EU) Nr. 528/2012, alsmede de registratie van toevoegingstoffen en biostumulanten en het bij elkaar brengen en begeleiden van task forces. Ontdek ons uitgebreide serviceportfolio.

Uw registratieadviseur in Europa

Linge Agroconsultancy is een flexibel adviesbureau voor de registratie van onder andere gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Wij zijn gespecialiseerd in de registratie van werkzame stoffen, biologische en chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen, biostimulantia, hulpstoffen en biociden in Europa. Onze uitstekende expertise zal u ondersteunen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van actieve stoffen, middelen in de landbouw en biociden. Wij zorgen voor al uw behoeften op het gebied van regelgeving en geven u advies op maat. We hebben korte communicatielijnen en werken klantgericht. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd. Linge Agroconsultancy is, als beoordelende autoriteit, de ideale partner tijdens het registratieproces en bij het oplossen van complexe vraagstukken.
Een goed advies bespaart u tijd en geld.

Registratie gewasbeschermingsmiddelen

Wij bieden u professionele begeleiding en advies door een gespecialiseerd adviesbureau, zowel voorafgaand aan, als tijdens het registratieproces. Wij ondersteunen u om de wettelijke verplichtingen na te komen voor gewasbeschermingsmiddelen, biociden, biostimulantia, meststoffen en hulpstoffen in Europa. Al meer dan 15 jaar ondersteunen en adviseren we onze klanten bij het samenstellen van volledige registratie- en verlengingsdossiers (dRR) voor werkzame stoffen en producten, nationale addenda, zonale aanvragen, wederzijdse erkenningen, labeluitbreidingen, comparative assessments, strategische consultancy, aanbevelingen mbt registratie, beheer en monitoring van relevante studies en task force management.

EU-Verordening 1107-2009

Registratie in het kader van de EU-Verordening 1107-2009 is verplicht voor het op de markt brengen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel. We hebben de ervaring en de capaciteit om volledige registratie- en verlengingsdossiers voor samen te stellen, inclusief identiteits- en fysisch-chemische parameters, metabolisme, toxicologie en menselijke blootstelling, voedselveiligheid, beoordeling van het voedingsrisico en residuen, werkzaamheid / biologische beoordelingsdossiers (BAD), aanwezigheid in het milieu (E -fate), ecotoxicologische beoordelingen, incl. hogere risicobeoordelingen, modellering, literatuuronderzoek en meer. We adviseren u ook over vereiste onderzoeken, residudefinitie, evaluatie van residustudies, MRL-berekening en risicobeoordelingen voor de volksgezondheid en het uitvoeren van equivalentiecontroles.

EU-Verordening 528/2012

Registratie van biociden dient conform het kader dat is vastgelegd in EU-Verordening 528/2012 te worden uitgevoerd. Heeft u een mogelijke nieuwe werkzame stof? Wij zullen u helpen bij het ontwikkelen van het dossier en ondersteuning bieden na de indiening. We zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, gegevensvereisten en beoordelingsmethoden (inclusief comparative assessment) voor alle productsoorten binnen de BPR.

Regulatory affairs in de landbouw

We kunnen voor u de complete registratie- en verlengingsdossiers verzorgen voor actieve stoffen en producten, evenals nationale aanvullingen, zonale toepassing, wederzijdse erkenning, labeluitbreiding, comparative assessments, strategisch advies, registratieaanbevelingen, beheer en monitoring van relevante studies en task force management. Wij ondersteunen onze klanten in het complexe proces van goedkeuring als specialist voor alle zaken die verband houden met regelgeving in de landbouw. Onze integriteit en kwaliteitsstandaard worden gewaardeerd door bedrijven over de hele wereld. Ons uitgebreide netwerk van contractonderzoeksorganisaties, universiteiten en instituten stelt ons in staat om onze klanten te helpen met de registratieprocedures met maximale efficiëntie.

Samenstelling van registratiedossiers

Ons interdisciplinaire team van experts stelt ons in staat om uiterst flexibel te reageren op uw individuele vereisten. We werken voor u optimale individuele oplossingen uit. We evalueren wetenschappelijke gegevens en stellen registratiedossiers samen. Onze ervaring varieert van chemische producten tot (micro) biologische producten en werkzame stoffen. We hebben ook ervaring met het samenstellen van verschillende gewasbeschermingsdossiers met een laag risico.

Vertegenwoordiging bij autoriteiten

Linge Agroconsultancy is een beoordelaar voor de bevoegde autoriteit in Nederland. Door regelmatige vergaderingen met de Europese autoriteiten en door het bijwonen van relevante workshops (zoals gegeven door EPPO), blijven we op de hoogte van de Europese wetgeving. Ons netwerk van directe contacten binnen de bestuursorganen zorgt voor korte werkpaden en een soepel registratieproces.

Uitgebreide en interdisciplinaire diensten

Onze basis van succes is onze inzet en de uitgebreide en interdisciplinaire diensten. Wij ondersteunen uw groei en uw succes met actieve samenwerking en initiatief. Collectieve verantwoordelijkheid voor uw projecten zorgt voor excellentie op alle niveaus en een zeer bevredigende service.