Nieuwe paden

Biostimulanten

We begeleiden u door de regelgeving van biostimulanten.


Stoffen of micro-organismen die planten niet (direct) voorzien van voedingsstoffen, maar die worden toegepast op planten met als doel eigenschappen als gewaskwaliteit, voedingsefficiëntie of abiotische stresstolerantie te verbeteren, vallen onder de term "biostimulanten". Onderscheid kan worden gemaakt op het werkingsmechanisme en het soort effect op land- en tuinbouwgewassen.
Biostimulanten kunnen via verschillende routes op de markt worden gebracht.
EU-certificeringsprocedure:
Voor het op de markt brengen van biostimulanten onder de EU Fertilising Products Regulation (FPR) moet de conformiteit met de eisen van de FPR worden aangetoond. Een technisch dossier met alle relevante documentatie (inclusief informatie over, onder andere, bestanddelen, verontreinigingen, werkzaamheid) moet worden beoordeeld door een aangemelde instantie om een certificaat van EU-typeonderzoek te verkrijgen. Producten worden gemarkeerd met de CE-markering en zijn verhandelbaar in alle EU-landen.
Nationale regels:
De nationale regels (indien aanwezig) verschillen nogal van land tot land, maar vaak is een kleiner gegevenspakket vereist in vergelijking met de EU-certificeringsroute. Bij deze optie moet elk land afzonderlijk worden benaderd. Het is niet te voorzien hoe lang de nationale regels van toepassing zullen zijn.

We kijken ernaar uit om uw opties te bespreken.


 
Onze biostimulanten expert dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biostimulanten expert

dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biostimulanten expert Ir. Zwartjes (Ilse)

Onze biostimulanten expert

Ir. Zwartjes (Ilse)

Onze biostimulanten expert Ir. P.W.M. de Boer (Paul)

Onze biostimulanten expert

Ir. P.W.M. de Boer (Paul)

 

Hulp nodig bij andere middelen of werkzame stoffen?