Nieuwe paden

Biostimulanten

We begeleiden u door de complexe regelgeving van biostimulanten.


Stoffen of micro-organismen die planten niet (direct) voorzien van voedingsstoffen maar die worden toegepast op planten met als doel de eigenschappen van de gewaskwaliteit, voedingsefficiëntie of abiotische stresstolerantie te verbeteren, worden samengevat onder de term "biostimulanten". Onderscheid kan worden gemaakt op het werkingsmechanisme en het soort effect op land- en tuinbouwplanten.
Voor toekomstige regelgeving op EU-niveau is het onderscheid tussen biostimulanten en meststoffen, pesticiden of biocontrolemiddelen essentieel. Het geclaimde agrarische effect speelt een belangrijke rol in de categorisering van hun regelgeving, omdat stoffen en micro-organismen een dubbele functie kunnen hebben van zowel een biocontrolemiddel als een biostimulant.
De huidige uitdaging van de registratie van biostimulanten wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een specifiek en geharmoniseerd kader in de EU. Aangezien elke biostimulant bedoeld is om de levensprocessen van planten op een andere manier dan als voedingsstof, te beïnvloeden (artikel 2 ter, EG-verordening nr. 1107/2009), zou in beginsel de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen van toepassing zijn, ook al beschermen ze de plant niet tegen ongedierte of ziekten. Omdat de lange duur en de kosten van een registratieprocedure onder Verordening (EG) nr. 1107/2009 niet in verhouding staat tot het belangrijkste effect van biostimulanten, zijn alternatieve routes voor autorisatie ontwikkeld op nationaal niveau in de EU-lidstaten. De EU-meststoffregulering kan niet van toepassing zijn, omdat de belangrijkste functie van biostimulanten niet is het leveren van voedingsstoffen.
  • Classificatie

We evalueren welke wetgevingsprocedure van toepassing is op uw product
  • Nationale wetgeving

We hebben ervaring met de nationale toelatingsproceduren
  • Labeling

Wij ondersteunen u bij het opstellen van productlabels die voldoen aan de nationale vereisten.
 
 
Onze biostimulanten expert dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biostimulanten expert

dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biostimulanten expert Dr. V. Braun (Verena)

Onze biostimulanten expert

Dr. V. Braun (Verena)

Hulp nodig bij andere middelen of werkzame stoffen?