Profiteer van onze ervaring

Het team

 
Linge Agroconsultancy, opgericht op 1 februari 2003, is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en goedkeuring van werkzame stoffen in Europa.

Onze ervaren registratie-experts staan aan uw bij om u te begeleiden en te helpen bij elke fase van de registratie van uw werkzame stoffen en producten.

 

dr. A.J.G. Engels (Tonnie)

Directeur

+31-(0)481-745045


Tonnie Engels is directeur van Linge Agroconsultancy met meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek en advies in de agrarische sector. Hij is ingenieur in de Plantenteelt en doctor in de Landbouwwetenschap en Plantenziektekunde. Tonnie heeft fundamentele en praktische onderzoekservaring opgedaan tijdens zijn vorige en huidige activiteiten. Hij heeft ruime ervaring in de registratie van gewasbeschermingsmiddelen, werkzame stoffen en biociden. Hij coördineerde en managede registratieprojecten voor veel van deze producten. Daarnaast was hij gedetacheerd als wetenschappelijk beoordelaar werkzaamheid en als tijdelijke projectleider bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) in Nederland. Bovendien was hij gedetacheerd als Registratiespecialist bij bedrijven in de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Tonnie spreekt Nederlands als moedertaal, is vloeiend in het Engels en heeft praktische kennis van het Duits.

S. van Aken MSc (Sef)

Registration specialist

+31-(0)481-745042


Sef van Aken is consultant en registratie expert met meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van gewasbescherming. Hij heeft een MSc in Biologie en is o.a. ervaren in de werkvelden E-fate, ecotoxicologie en humane toxicologie met specialisatie in modelleren, risicoanalyses en dossiervoorbereidingen van registraties op nationaal en Europees niveau. Hij heeft evaluaties uitgevoerd als wetenschappelijk beoordelaar Ecotoxicologie voor de Autoriteit voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Hij heeft met veel projecten gewerkt met betrekking tot de registratie en goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen en -stoffen (ook met een laag risico stoffen/producten) voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy ging werken, was hij onderzoeksmedewerker bij een Nederlands proefbedrijf gespecialiseerd in gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Sef spreekt Nederlands als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.

K. Apenhorst ir. (Karen)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745047


Karen Apenhorst is een expert met ruim 6 jaar professionele ervaring in regelgeving en consultancy. Ze is ingenieur in de Biologie, gespecialiseerd in de plantbiologie. Haar voornaamste expertise is werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen op nationaal en Europees niveau. Daarnaast heeft ze expertise in de vergelijkende beoordeling (comparative assessment), literatuur studies en heeft ze praktische kennis van risicoanalyses, milieu en ecotoxicologie, dossiervoorbereidingen en activiteiten na de indiening op nationaal en Europees niveau. Ze voert evaluaties uit als wetenschappelijk beoordelaar werkzaamheid voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Ze heeft verschillende registratieprojecten uitgevoerd voor producten en actieve stoffen (inclusief low risk), en is expert in het schrijven van biologische dossiers (BAD) en dRR werkzaamheid voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Karen spreekt Nederlands als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van het Duits.

ir. P.W.M. de Boer (Paul)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745048


Paul de Boer is een senior consultant en expert met 10 jaar professionele ervaring op het gebied van regelgeving en consultancy. Hij is ingenieur in de plantenveredeling en gewasbescherming. Zijn belangrijkste expertise is werkzaamheid op nationaal en Europees niveau van zowel gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Hij voert evaluaties uit als wetenschappelijk beoordelaar voor het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Hij is een expert in het schrijven en evalueren van biologische dossiers (BAD) en dRR-werkzaamheid voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Hij heeft ervaring in het trainen van buitenlandse overheidsinstanties in Afrika. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy ging werken, werkte hij als veredelaar en adviseur en onderzoeker op het gebied van gewasbescherming. Paul spreekt Nederlands als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van het Spaans.

Dr. V. Braun (Verena)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745046


Verena Braun is doctor in de biologie (d.w.z. plantstressfysiologie en proteomica). Ze begeleidt projecten voor de registratie en goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen, additieven, biostimulanten en voert marketing- en webontwikkelingstaken uit. Ze heeft kennis over: milieumodellering, ecologische risicoanalyses, evaluatie van milieuaspecten, dossiervoorbereiding en follow-up na indiening op nationaal en Europees niveau. Voordat zij bij Linge Agroconsultancy ging werken, onderzocht ze droogtetolerantiemechanismen van planten aan de Universiteit van Bonn en werkte ze in projectmanagement en marketing bij verschillende bedrijven en instellingen. Verena spreekt Duits als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van het Frans en het Nederlands.

ir. L. Feher (Lisette)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745049


Lisette Fehér heeft professionele ervaring op het gebied van regelgeving en consultancy. Ze heeft een Msc in Plantenteeltwetenschappen. Ze voert projecten uit voor de registratie en goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Ze heeft kennis over milieumodellering, ecologische risicoanalyses, evaluatie van milieuaspecten, het opstellen van dossiers en activiteiten na de indiening op zowel nationaal als Europees niveau. Lisette spreekt Nederlands als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.

K.P. Hendriks MSc (Koen)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745040


Koen Hendriks heeft een MSc in biologie en heeft 8 jaar professionele ervaring op het gebied van regelgeving en consultancy. Hij is ervaren in het uitvoeren van risicoanalyses, evalueren van ecotoxicologie proeven, milieumodellering, dossiervorming en uitvoeren van werkzaamheden na de indiening op nationaal en Europees niveau. Hij is gedetacheerd geweest bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland, als wetenschappelijk beoordelaar ecotoxicologie en werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy ging werken, was hij onderzoeksmedewerker bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie gespecialiseerd in gewasbescherming in de land- en tuinbouw, die residu- en werkzaamheidsstudies uitvoert in verschillende gewassen. Koen spreekt Nederlands als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van Frans en Duits.

dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Registratiemanager

+31-(0)481-745041


Rogier Kolnaar is een senior consultant en expert met meer dan 15 jaar professionele ervaring op het gebied van regelgeving en meer dan 10 jaar consultancy. Hij heeft een MSc in gewasbescherming en PhD in Agricultural Sciences. Rogier coördineerde toelatingsaanvragen van chemische en microbiële gewasbeschermingsmiddelen en hun werkzame stoffen (inclusief middelen en stoffen met laag risico) voor meer dan 30 bedrijven. Hij is ervaren in aanvraagprocedures, fysisch en chemische eigenschappen, classificatie, risicoanalyses, MRL's, ecotoxicologie, dossiervorming en activiteiten na indiening op nationaal en Europees niveau. Hij is gedetacheerd geweest bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland als evaluator van gewasbeschermingsmiddelen voor aspecten van ecotoxicologie en residuen en als tijdelijke projectleider van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy werkte, was hij 5 jaar registration officer bij een Nederlands bedrijf dat biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt en produceert. Rogier spreekt Nederlands als moedertaal, is vloeiend in Engels, bekwaam in het Duits en heeft praktische kennis van het Frans en het Spaans.

dr. J. Krook (Janhendrik)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745043


Janhendrik Krook is afgestudeerd als MSc in Biologie en is gepromoveerd in de plantenfysiologie / biochemie. Hij heeft 12 jaar professionele ervaring als risicobeoordelaar bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), waar hij betrokken was bij residu / MRL-beoordelingen, en risico-evaluaties voor de volksgezondheid (EU-peer review programma). Hij heeft 6 jaar ervaring in registratiewerk van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij Linge Agroconsultancy en was daarbij gedetacheerd in de gewasbeschermingsindustrie ter ondersteuning van hun registratieafdelingen. Daarnaast was hij betrokken bij de opleiding van overheidsorganisaties in Europa, Afrika en Azië. Hij is gedetacheerd bij het Ctgb als evaluator Residuen van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen. Janhendrik spreekt Nederlands als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van het Duits en het Frans.

A.C.M. Reulink-Hermsen MSc (Annicka)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745044


Annicka Reulink heeft 3 jaar professionele ervaring op het gebied van regelgeving en consultancy. Ze heeft een MSc in milieukunde (specialisatie humane en ecologische risicobeoordeling). Ze voert projecten uit voor de registratie en goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Ze heeft kennis over humane en ecologische risicobeoordeling, evaluatie van milieuaspecten, fysisch chemische eigenschappen, residuen, dossiervoorbereidingen en activiteiten na de indiening op nationaal en Europees niveau. Annicka spreekt Nederlands als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.

ir. W.M. Waalkens (Waalke)

Senior adviseur

+31-(0)481-745045


Waalke Waalkens is een senior consultant en expert met meer dan 20 jaar professionele ervaring in de gewasbescherming. Hij heeft een MSc in Crop Protection. Zijn belangrijkste expertise is werkzaamheid op nationaal en Europees niveau. Hij voert evaluaties uit als wetenschappelijk beoordelaar Werkzaamheid voor het colloge toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Zijn expertise is het schrijven en evalueren van biologische beoordelingsdossiers (BAD en dRR) voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy in dienst trad, werkte hij als technisch manager bij een onderzoeksbedrijf waar hij verantwoordelijk was voor werkzaamheid en residuonderzoek. Waalke spreekt Nederlands als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.