Profiteer van onze ervaring

Het team

 
Linge Agroconsultancy, opgericht op 1 februari 2003, is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en goedkeuring van werkzame stoffen in Europa.

Onze ervaren registratie-experts staan aan uw bij om u te begeleiden en te helpen bij elke fase van de registratie van uw werkzame stoffen en producten.

 

dr. A.J.G. Engels (Tonnie)

Directeur

+31-(0)481-745284


Tonnie Engels is directeur van Linge Agroconsultancy sinds de oprichting in 2003. Hij is ingenieur in de Plantenteelt en doctor in de Landbouwwetenschappen en Plantenziektekunde. Tonnie heeft fundamentele en praktische onderzoekservaring opgedaan tijdens zijn vorige en huidige activiteiten. Hij heeft ruime ervaring in de registratie van gewasbeschermingsmiddelen, werkzame stoffen en biociden. Hij coördineerde en managede registratieprojecten voor veel van deze producten. Daarnaast was hij gedetacheerd als wetenschappelijk beoordelaar werkzaamheid en als tijdelijke projectleider bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) in Nederland. Bovendien was hij gedetacheerd als Registratiespecialist bij diverse bedrijven in de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Tonnie spreekt Nederlands als moedertaal, is vloeiend in het Engels en heeft praktische kennis van het Duits.

S. van Aken MSc (Sef)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745042


Sef van Aken is consultant en registratie expert met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van gewasbescherming. Hij heeft een MSc in Biologie en is o.a. ervaren in de werkvelden E-fate, ecotoxicologie en humane toxicologie met specialisatie in modelleren, risicoanalyses en dossiervoorbereidingen van registraties op nationaal en Europees niveau. Hij heeft evaluaties uitgevoerd als wetenschappelijk beoordelaar Ecotoxicologie voor de Autoriteit voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Hij heeft met veel projecten gewerkt met betrekking tot de registratie en goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen en -stoffen (ook met een laag risico stoffen/producten) voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Hij is een gecertificeerd ToxRat-specialist met uitgebreide ervaring in de evaluatie van OECD- en niet-OECD-ecotoxstudies en statistische beoordelingen. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy ging werken, was hij onderzoeksmedewerker bij een Nederlands proefbedrijf gespecialiseerd in gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Sef spreekt Nederlands als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.

K. Apenhorst ir. (Karen)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745047


Karen Apenhorst is professioneel werkzaam in regelgeving en consultancy sinds 2012. Ze is ingenieur in de Biologie, gespecialiseerd in de plantbiologie. Haar voornaamste expertise is werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen op nationaal en Europees niveau. Daarnaast heeft ze expertise in de vergelijkende beoordeling (comparative assessment), literatuur studies en heeft ze praktische kennis van risicoanalyses, milieu en ecotoxicologie, dossiervoorbereidingen en activiteiten na de indiening op nationaal en Europees niveau. Ze voert evaluaties uit als wetenschappelijk beoordelaar werkzaamheid voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Ze heeft verschillende registratieprojecten uitgevoerd voor producten en actieve stoffen (inclusief low risk), en is expert in het schrijven van biologische dossiers (BAD) en dRR werkzaamheid voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Karen spreekt Nederlands als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van het Duits.

ir. P.W.M. de Boer (Paul)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745048


Paul de Boer is een senior consultant en expert met professionele ervaring op het gebied van regelgeving en consultancy sinds 2008. Hij is ingenieur in de plantenveredeling en gewasbescherming. Zijn belangrijkste expertise is werkzaamheid op nationaal en Europees niveau van zowel gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Hij heeft evaluaties uitgevoerd als wetenschappelijk beoordelaar voor het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Hij is een expert in het schrijven en evalueren van biologische dossiers (BAD) en dRR-werkzaamheid en adviseert het bedrijfsleven over het opzetten en uitvoeren van werkzaamheidsonderzoek. Hij heeft ervaring in het trainen van buitenlandse overheidsinstanties in Afrika. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy ging werken, werkte hij als veredelaar en adviseur en als onderzoeker op het gebied van gewasbescherming. Paul spreekt Nederlands als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van het Spaans.

ir. L. Feher (Lisette)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745049


Lisette Fehér heeft professionele ervaring op het gebied van regelgeving en consultancy sinds 2017. Ze heeft een Msc in Plantenteeltwetenschappen. Ze voert projecten uit voor de registratie en goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Ze heeft kennis over milieumodellering, ecologische risicoanalyses, evaluatie van milieuaspecten, het opstellen van dossiers en activiteiten na de indiening op zowel nationaal als Europees niveau. Lisette spreekt Nederlands als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.

dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Registratiemanager

+31-(0)481-745041


Rogier Kolnaar is een senior consultant en expert met meer dan 17 jaar professionele ervaring op het gebied van regelgeving en meer dan 10 jaar consultancy. Hij heeft een MSc in gewasbescherming en PhD in Agricultural Sciences. Rogier coördineerde toelatingsaanvragen van chemische en microbiële gewasbeschermingsmiddelen en hun werkzame stoffen (inclusief middelen en stoffen met laag risico) voor meer dan 30 bedrijven. Hij is ervaren in aanvraagprocedures, fysisch en chemische eigenschappen, classificatie, risicoanalyses, MRL's, ecotoxicologie, dossiervorming en activiteiten na indiening op nationaal en Europees niveau. Hij is gedetacheerd geweest bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland als evaluator van gewasbeschermingsmiddelen voor aspecten van ecotoxicologie en residuen en als tijdelijke projectleider van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Voordat hij bij Linge Agroconsultancy werkte, was hij 5 jaar registration officer bij een Nederlands bedrijf dat biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt en produceert. Rogier spreekt Nederlands als moedertaal, is vloeiend in Engels, bekwaam in het Duits en heeft praktische kennis van het Frans en het Spaans.

dr. J. Krook (Janhendrik)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745043


Janhendrik Krook is afgestudeerd als MSc in Biologie en is gepromoveerd in de plantenfysiologie / biochemie. Hij heeft professionele ervaring als risicobeoordelaar bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), waar hij betrokken was bij residu / MRL-beoordelingen, en risico-evaluaties voor de volksgezondheid (EU-peer review programma), 2000-2012. Hij heeft ervaring in registratiewerk van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij Linge Agroconsultancy sinds 2012 en was daarbij gedetacheerd in de gewasbeschermingsindustrie ter ondersteuning van hun registratieafdelingen. Daarnaast was hij betrokken bij de opleiding van overheidsorganisaties in Europa, Afrika en Azië. Hij is gedetacheerd bij het Ctgb als evaluator Residuen van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen. Janhendrik spreekt Nederlands als moedertaal, spreekt vloeiend Engels en heeft praktische kennis van het Duits en het Frans.

A.C.M. Reulink-Hermsen MSc (Annicka)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745044


Annicka Reulink is sinds 2016 werkzaam bij Linge Agroconsultancy. Ze heeft een MSc in milieukunde (specialisatie humane en ecologische risicobeoordeling). Ze voert evaluaties uit als wetenschappelijk beoordelaar Ecotoxicologie voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland. Ze voert projecten uit voor de registratie en goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Ze heeft kennis over humane en ecologische risicobeoordeling, evaluatie van milieuaspecten, fysisch chemische eigenschappen, residuen, dossiervoorbereidingen en activiteiten na de indiening op nationaal en Europees niveau. Annicka spreekt Nederlands als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.

M. Roher MSc (Monika)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745040


Monika Roher studeerde magna cum laude af in Phytomedicine aan de Universiteit van Zagreb. Ze heeft kennis over moleculaire mechanismen in plantenziektebestrijding en heeft ervaring met wetenschappelijke literatuurstudies. Zij heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek sinds 2016. Ze werkt vanaf januari 2020 bij Linge Agroconsultancy en is betrokken bij registratieprojecten voor actieve stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ze heeft kennis over ecologische risicobeoordeling, evaluatie van milieuaspecten, dossiervoorbereidingen en activiteiten na de indiening. Ze is een gecertificeerd ToxRat-specialist met ervaring in de evaluatie van OECD- en niet-OECD-ecotoxstudies en statistische beoordelingen. Monika heeft de effecten van plantenextracten op planten en tripsen onderzocht University of Natural Resources and Life Sciences Vienna. Als stagiaire aan de Wageningen University and Research (WUR) onderzocht ze biologische bestrijdingsmethoden tegen de westerse bloementrips. Monika spreekt Kroatisch als moedertaal en spreekt vloeiend Engels.

B. Spruit MSc (Ben)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745280


Ben Spruit is afgestudeerd als MSc in biologie aan de Universiteit Leiden. Hij heeft enkele jaren in het onderwijs gewerkt voordat hij in 2016 de overstap maakte naar de gewasbeschermingsindustrie, waar hij professionele ervaring heeft opgedaan op het gebied van registratie van (biologische) gewasbeschermingsmiddelen. Sinds 2023 werkt Ben bij Linge Agroconsultancy als registratiespecialist. Naast Nederlands als moedertaal, spreekt hij Engels en Italiaans.

Ir. I. Zwartjes (Ilse)

Registratiespecialist

+31-(0)481-745045


Ilse Zwartjes heeft enige jaren ervaring op het gebied van registratie van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast heeft zij 5 jaar ervaring op gebied van andere wet- en regelgeving (o.a. chemicaliën gebruikt in de productie van kinderverf en -klei). Voordat zij begon in het veld van regulatory affairs heeft ze gewerkt op een laboratorium voor analytische chemie. Zij heeft een studie Moleculaire wetenschappen afgerond. Haar moedertaal is Nederlands, daarnaast spreekt ze vloeiend Engels en heeft ze praktische kennis van Duits en Frans. Naast haar werk in consultancy en regulatory affairs is zij geïnteresseerd in het geneeskrachtige gebruik van planten.

Eleni Kazantzidou

Registration Specialist

+31-(0)481-745283


Anko Arissen is registratiespecialist bij Linge Agroconsultancy sinds april 2024. Zij behaalde haar MSc-diploma in Environmental Sciences aan Wageningen Universiteit. Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in aquatische ecologie en waterkwaliteitsmanagement. Voor haar MSc afstudeerscriptie en stage deed ze veldwerk bij de Kralingse Plas, en hield ze zich bezig met modellering en literatuuronderzoek. Na haar MSc heeft ze ervaring opgedaan als wetenschappelijk projectmanager. Ze was betrokken bij het ontwerpen en monitoren van ecotoxicologische studies, bedoeld voor toelatingsaanvragen voor geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Ze heeft ruime ervaring met het schrijven van wetenschappelijke rapporten en met het beoordelen van biologische studies en analyseresultaten. Daarnaast is ze bekend met het doen van statistische analyses met ToxRat. Grieks is haar moedertaal en ze spreekt vloeiend Engels.