Nieuwe manieren om de toekomst tegemoet te treden

Biopesticiden

Profiteer van onze ervaring met de registratie van biopesticiden in Europa


Het doel van de moderne landbouw is het bereiken van hoge gewasopbrengsten met duurzame landbouw resulterend in een gezonder milieu. Pesticiden, die afkomstig zijn van natuurlijke bronnen, zogenaamde biopesticiden, zijn een vitaal onderdeel van deze groene revolutie.
Registratie in het kader van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is verplicht voor het op de markt brengen van nieuwe biopesticiden en producten met een laag risico. Onze ervaring varieert van micro-organismen (een enkele stam of een microbieel consortium) en virussen tot feromonen en plantaardige producten. We houden daarbij rekening met de nieuwste wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de nieuwe gegevensvereisten en criteria voor gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten (Verordening (EU) 283/2013 gewijzigd door Verordening (EU) 2022/1439 ) en (Verordening (EU) 284/2013) gewijzigd door Verordening (EU) 2022/1440).
Linge Agroconsultancy is een evaluerende instantie voor de Nederlandse toelatingsautoriteit. Door regelmatige overleg met de Europese autoriteiten en door het bijwonen van relevante workshops (zoals gegeven door EPPO en CTGB), blijven we op de hoogte van de Europese wetgeving.

We hebben ervaring met de voorbereiding van verschillende dossiers voor biopesticiden en producten met een laag risico, voor zowel actieve stoffen als producten. Deze dossiers vereisen vaak een andere aanpak, met meer aandacht voor de werkingswijze van de werkzame stof en niet-standaard extrapolaties. Daarbij is het belangrijk dat data voldoende moet zijn om de te voorziene risico’s te evalueren, die de werkzame stof en/of het product kunnen opleveren, onmiddellijk dan wel na verloop van tijd voor mensen, met inbegrip van kwetsbare groepen, dieren of het milieu. Voor bekende en veelgebruikte soorten zal hiervoor, waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van en verwezen worden naar de body of knowledge.
Proefresultaten met biopesticiden en producten met een laag risico vragen vaak om een andere interpretatie om de werking en de voordelen van het product op een juiste en duidelijke manier te presenteren.
Voor biopesticiden bieden wij dezelfde diensten aan als voor chemische gewasbeschermingsmiddelen. Bezoek voor meer informatie onze gewasbeschermingsmiddelen pagina.
 
Onze biopesticiden expert dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biopesticiden expert

dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biopesticiden expert ir. K. Apenhorst (Karen)

Onze biopesticiden expert

ir. K. Apenhorst (Karen)

Onze biopesticiden expert ir. L. Feher (Lisette)

Onze biopesticiden expert

ir. L. Feher (Lisette)

 

Hulp nodig bij andere producten of actieve stoffen?