Wij accepteren de uitdaging

Biociden

Linge Agroconsultancy biedt u volledige service bij de registratie van biociden in Europa.


Door gebruik te maken van onze uitgebreide expertise en ons brede netwerk van contacten bij overheden, contractlaboratoria, instituten en universiteiten zorgen wij voor een soepel registratieproces voor uw biociden.
Wij assisteren u bij nationale registraties volgens overgangsrecht voor middelen op basis van bestaande werkzame stoffen die nog niet zijn goedgekeurd, of begeleiden u bij het registratieproces onder de Verordening (EU) Nr. 528/2012 voor middelen op basis van stoffen die reeds zijn goedgekeurd.
Heeft u een nieuwe werkzame stof of formulering of moet uw toelating worden verlengd?
Wij begeleiden u bij het opzetten en samenstellen van het dossier en bieden ondersteuning tijdens het verdere registratieproces na indienen. Wij volgen de veranderingen van de datavereisten en ontwikkelingen van beoordelingsmethoden binnen de BPR, zoals de vergelijkende beoordeling en hormoonverstorende werking van hulpstoffen in uw formulering.
Daarnaast was Linge Agroconsultancy co-auteur van het rapport dat Ecorys opstelde voor de Europese Commissie: Achtergrondonderzoek voor de beoordeling van de geschiktheid en impact van het bestaande vergoedingenmodel voor de biocidenverordening en de mogelijke herziening daarvan" "Background study for the assessment of the appropriateness and impact of the existing fee model for the Biocidal Products Regulation and its possible revision".

Ons multidisciplinaire team bestaande uit (milieu) biologen, scheikundigen, werkzaam-heidspecialisten en registratie-specialisten benadert uw project in de volle breedte. Indien nodig, dan benaderen wij de beoordelende instanties om duidelijkheid te krijgen over de vereisten, Wij bieden u een up-to-date advies volgens de meest recente ECHA Guidance Documenten.

Advies en dossiervorming

Wij kunnen u van dienst zijn met advies over het opzetten van uw dossier, en kunnen een overzicht opstellen van de studies die moeten worden uitgevoerd, de tijdlijnen en de verwachte kosten van uw project. Rekening houdend met de claims voor uw product en de noodzakelijke studies, kunnen wij uw dossier voorbereiden inclusief de vereiste risicobeoordelingen, in nationaal format voor middelen op basis van werkzame stoffen die nog niet zijn goedgekeurd of in geharmoniseerd format (Product Assessment Report, PAR) voor middelen op basis van stoffen die volgens Verordening (EU) Nr. 528/2012 zijn goedgekeurd.

SPC

Wij kunnen de Summary of Product Characteristics ('Instructies voor gebruik') voor u opstellen voor uw producttoepassing volgens het geharmoniseerde SPC-formaat.

IUCLID

Ons adviesbureau heeft ervaring met de voorbereiding in het vereiste dossierformat voor BPR-toepassingen: IUCLID 6.

R4BP

Linge Agroconsultancy maakt registratiedossiers gereed om in te dienen in de vereiste R4BP formats. Indien nodig dienen wij uw dossier in.

IUCLID

Ons adviesbureau heeft ervaring met de voorbereiding in het vereiste dossierformat voor BPR-toepassingen: IUCLID 6.

R4BP

Linge Agroconsultancy maakt registratiedossiers gereed om in te dienen in de vereiste R4BP formats. Indien nodig dienen wij uw dossier in.
 
Onze biociden expert dr. J. Krook (Janhendrik)

Onze biociden expert

dr. J. Krook (Janhendrik)

Onze biociden expert dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biociden expert

dr. R.W. Kolnaar (Rogier)

Onze biociden expert ir. P.W.M. de Boer (Paul)

Onze biociden expert

ir. P.W.M. de Boer (Paul)

Onze biociden expert dr. A.J.G. Engels (Tonnie)

Onze biociden expert

dr. A.J.G. Engels (Tonnie)

 

Hulp nodig bij andere middelen of werkzame stoffen?