We houden nieuwe ontwikkelingen bij

Toevoegingstoffen

We begeleiden u door het oerwoud van nationale wetgeving in de EU.


De opname en effectiviteit van de actieve stoffen in pesticiden kan worden verbeterd door toevoegingstoffen en synergisten. Additieven voor gewasbeschermingsmiddelen vallen binnen het toepassingsgebied van de Verordening (EG) nr. 1107/2009). Momenteel zijn er op EU-niveau geen specifieke vereisten vastgesteld voor de toelating van hulpstoffen (zoals gegevensvereisten, notificatie, evaluatie, beoordeling en besluitvormingsprocedures).
Artikel 58 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009) omvat de verplichting om een toevoegingstoff te autoriseren voordat deze in Europa in de handel kan worden gebracht. De vereisten voor de toelating van toevoegingstoffen zijn door elke lidstaat afzonderlijk in zijn nationale wetgeving vastgesteld, totdat een Europese procedure is vastgesteld (artikel 81, lid 3, Verordening (EG) nr. 1107/2009. In bijlage III van 1107/2009 worden alle co-formulanten vermeld die, als bedoeld in artikel 27 van de verordening (onaanvaardbare co-formulanten), niet worden geaccepteerd als bestanddelen in gewasbeschermingsmiddelen.
Om een toevoegingstoff in Europa te registreren, is kennis van de nationale wetgeving en het beleid met betrekking tot tarieven nodig, daarnaast is ook ervaring noodzakelijk met het samenstellen van alle vereiste documenten en de gegevensvereisten.
  • Wij geven uitgebreide informatie over de nationale wetgeving van de afzonderlijke lidstaten
  • Wij stellen vast waar er data mist (identificatie datagaps)
  • Wij stellen de vereiste documenten en bestanden samen
  • Wij dienen uw aanvraag in
  • Wij coördineren het contact met de autoriteiten
 
Onze toevoegingstoffenexpert M. Roher MSc (Monika)

Onze toevoegingstoffenexpert

M. Roher MSc (Monika)

 
Onze toevoegingstoffenexpert A.C.M. Reulink-Hermsen MSc (Annicka)

Onze toevoegingstoffenexpert

A.C.M. Reulink-Hermsen MSc (Annicka)

 

Hulp nodig bij andere middelen of werkzame stoffen?