Dé weg naar toelating

English


Voor het op de markt brengen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel, of een uitbreiding hiervan, zullen zowel de werkzame stof in het middel als het middel zelf geregistreerd moeten worden. Registratie van de werkzame stof is conform Verordening 1107-2009 van het Europees Parlement en de Raad verplicht. De productregistratie is gebaseerd op de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.


Linge Agroconsultancy kan bij beide trajecten behulpzaam zijn door:

Contact: Oosterhoutsestraat 95, 6678 PG Oosterhout (NL). Telefoon: +31 (0)481-745045
E-mail ons
Begeleiden traject
Registratiedossier
Werkzaamheid / opstellen BAD
Data-gap analyse
Risicobeoordeling / modelleerwerk
GAP / WG
Literatuurstudie
MRL aanvraag

Home Over ons Adviesoxfam novib