Dé weg naar toelating

English
Voor het op de markt brengen van een nieuw biocide, of een uitbreiding van de toepassing hiervan, zullen zowel de werkzame stof in het middel als het middel zelf geregistreerd moeten worden. Registratie van de werkzame stof is conform Richtlijn 98/8/EC van de Raad van de Europese Gemeenschappen verplicht. De productregistratie is gebaseerd op de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.


Linge Agroconsultancy kan bij beide trajecten behulpzaam zijn door:


Contact: Oosterhoutsestraat 95, 6678 PG Oosterhout (NL). Telefoon: +31 (0)481-745045
E-mail ons
Begeleiden traject
Toelatingsdossier
Data-gap analyse
WG/GA
PGB-tabel
Literatuurstudie
Modelleerwerk / Risicobeoordeling

Home Over ons Adviesoxfam novib