Dé weg naar toelating

Opstellen Samenvatting en Evaluatie voor toelating in Nederland

 

De onderzoeksresultaten van het biologisch dossier worden samengevat en geëvalueerd voor de toelatingsaanvraag volgens de geldende richtlijnen. Hieronder valt ook de concept-etikettekst. Na een gedegen beoordeling van het biologisch dossier kunt u op het gebied van deugdelijkheid rekenen op een soepele voortgang van het toelatingsproces.

Begeleiden traject
Volledigheid
Deugdelijkheid
Opstellen s&e
Opstellen WG/GA
Opstellen GAP-tabel
Samenstellen BAD
Literatuuronderzoek
HomeOver onsAdvies