Dé weg naar toelating

English


Literatuuronderzoek

Voor de aanvraag tot goedkeuring van werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen in de EU is literatuuronderzoek een vereiste. Volgens artikel 8(5) van Verordening (EG) nr. 1107/2009 dient een aanvrager alle openbare wetenschappelijke literatuur over de neveneffecten van de werkzame stof en de relevante metabolieten daarvan voor de gezondheid, het milieu en niet-doelsoorten, die is gepubliceerd tijdens de laatste tien jaar vóór de datum van indiening van het dossier aan het dossier toe te voegen. .Wij kunnen voor u een literatuurstudie uitvoeren betreffende aanwezige wetenschappelijke kennis over gewasbeschermingsmiddelen en specifiek teelttechnische zaken. Wij werken hierbij volgens de EFSA guidance on submission of scientific peer-reviewed open literature under Regulation (EC) No 1107/2009.

Tevens kunnen wij u van dienst zijn voor het opstellen van projectvoorstellen en projectbeschrijvingen.


Contact: Oosterhoutsestraat 95, 6678 PG Oosterhout (NL). Telefoon: +31 (0)481-745045
E-mail ons
Begeleiden traject
Registratiedossier
Data-gap analyse
Risicobeoordeling / modelleerwerk
GAP / WG
Literatuurstudie
MRL aanvraag

Home Over ons Adviesoxfam novib