Dé weg naar toelating

English

Dé weg naar toelating

 

Voor het op de markt brengen of uitbreiden van een nieuw gewasbeschermingsmiddel of biocide, is registratie conform respectievelijk EU-Verordening 1107-2009 of Biocidenverordening 528/2012  verplicht.Uitgebreid onderzoek ligt ten grondslag aan de toelating van een middel. Het onderzoek blijkt in de praktijk soms minder goeduitvoerbaar of loopt anders dan verwacht, met als gevolg vertraging in het registratietraject en oplopende kosten.

 

Vakkundige begeleiding en advies door een extern onafhankelijk bedrijf kan u vandienst zijn voor en tijdens het toelatingsproces.

 

Linge Agroconsultancy is, als evaluerende instantie, de ideale partnertijdens het registratietraject en helpt u complexe vraagstukken op te lossen. Een goed advies bespaart u veel tijd en geld.Overzicht diensten aangeboden door Linge Agroconsultancy

  Linge Agroconsultancy heeft de expertise om u te begeleiden met het gehele registratieproces van zowel chemische als biologische gewasbeschermingsproducten en biociden. We bieden een compleet servicepakket, van evaluatie en strategisch plannen tot het voorbereiden van de vereiste dossiers en documenten en communicatie met autoriteiten om ervoor te zorgen dat uw actieve stof of product een Europese en/of nationale toelating krijgt.

We doen ons werk in nauwe samenwerking met de Europese autoriteiten. Linge Agroconsultancy is officieel bevoegd als evaluerende instantie voor het CTGB voor diverse aspecten. Linge Agroconsultancy treedt verder op als registratie adviseur in een groot aantal projecten, samen met chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen bedrijven, WUR (PRI, PPO) en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken.


Ons servicepakket voor Europese toelatingen:

  • Registratie en projectmanagement

  • Identiteit en fysisch-chemische eigenschappen

  • Toxicologie en humane blootstelling

  • Voedselveiligheid en beoordeling residuen/blootstelling via dieet

  • Gedrag stoffen in het milieu (E-fate)

  • Registratie bio-pesticiden

  • Managen en monitoren relevante studies

 Linge Agroconsultancy is een klein maar specialistisch bedrijf. We begeleiden u bij het hele registratieproces waarbij we optimaal rekening houden met uw belangen. Door gebruik te maken van onze diensten verzekert u uzelf van een optimaal registratieproces en de snelste weg naar een toelating van uw product op de markt.Contact: Oosterhoutsestraat 95, 6678 PG Oosterhout (NL). Telefoon: +31 (0)481-745045
E-mail ons

 

Home Over ons Adviesoxfam novib